Monday, 4 February 2013

50 Lakh (2007)

Starring:

Mohit Chadha … Ramkrishna ‘Ramu’ Varma
Veerendra Chauhan … Musharraf (as Virendra Chauhan)
Janardhan Chowdary … Shankar
Harshavardhan … Chhotu – Hijacker (as Hardh Vardhan)
Abhishek Kumar … Vivek
Ashok Kumar … Madan Seth
Likhita … Kavita
Pavan Malhotra … Irfan Khan Iliyazi
Sivaji Raja … Zahir Khan (as Shivaji Raja)
Lalith Sharma … Intelligence Bureau Chief
Shashank … Kumar
Sindhu Tolani … Aditi – Shankar’s friend
Narsing Yadav … Home Minister

Director:

Chandrasekhar Yeleti

Server 1 – Dailymotion

Watch Part 1
Watch Part 2
Watch Part 3
Watch Part 4

Server 2 – Youtube

Watch Full Movie
Tagged: 2007

No comments:

Post a Comment