Thursday, 7 February 2013

Dulha Mil Gaya (2010)

Starring:

Sushmita Sen    …     Shimmer Canhai
Fardeen Khan    …     Tej S. Dhanraj / Donsai
Ishita Sharma    …     Samarpreet Kapoor / Samara Capore
Shah Rukh Khan    …     Pawan Raj Gandhi / PRG
Suchitra Pillai-Malik    …     Jasmine Kelson
Howard Rosemeyer    …     Lotus
Mohit Chadha    …     Jigar
Parikshat Sahni    …     Ratandeep Kapoor / Bade Pa
Beena Kak    …     Gurnaam Kapoor / Tai Ji
Tara Sharma    …     Tanvi
Johnny Lever    …     Hussain Bhai
Farid Currim    …     Sam
Pratap Faujdan    …     Punjab Cab-driver
Mohammad S. Hyderabadwala    …     Benson
Randhir Kapoor    …     Surajratan Dhanraj (credit only)
Anushka Manchandani    …     Shyla (as Anusshka Manchanda)
Vivek Vaswani    …     Vakil (as Viveck Vaswani)

Director:

Mudassar Aziz

Server 1 – Dailymotion
Watch Part 1
Watch Part 2
Watch Part 3
Watch Part 4
Watch Part 5
Watch Part 6
Watch Part 7
Watch Part 8

Server 2 – Dailymotion

Watch Part 1
Watch Part 2
Watch Part 3
Watch Part 4
Watch Part 5
Watch Part 6
Watch Part 7
Watch Part 8

Server 3 – Dailymotion

Watch Part 1
Watch Part 2
Watch Part 3
Watch Part 4
Watch Part 5
Watch Part 6
Watch Part 7
Watch Part 8

Server 4 – Dailymotion

Watch Part 1
Watch Part 2
Watch Part 3
Watch Part 4
Watch Part 5
Watch Part 6
Watch Part 7
Watch Part 8

Server 5  – Dailymotion

Watch Part 1
Watch Part 2
Watch Part 3
Watch Part 4
Server 6 – Youtube
Watch Full Movie
Server 7 – Youtube

Watch Full Movie

Server 8 – Youtube
Watch Full Movie
Tagged: 2010

No comments:

Post a Comment